Kredyt hipoteczny krok po kroku

Zanim zaciągniesz kredyt hipoteczny…

Ubiegając się o kredyt hipoteczny musisz wiedzieć, że bank sprawdzi Twoją wiarygodność… Większość zasad oceny klientów wymusza Komisja Nadzoru Finansowego, która nakłada na banki obowiązek stosowania odpowiednich reguł. Dodatkowo banki ustalają jeszcze swoje wewnętrzne procedury, stąd różnice w akceptacji klientów przez różne instytucje.

Podstawowymi czynnikami branymi pod uwagę przy ocenie kredytobiorcy są:

 • zdolność kredytowa,
 • zabezpieczenie kredytu,
 • historia kredytowa.

Zdolność kredytowa

W dużym uproszczeniu zdolność kredytowa to bilans naszych dochodów i zobowiązań. Nadwyżka dochodów stanowi o możliwości zaciągnięcia nowego zobowiązania. Jest ogromna liczba sposobów zarobkowania, a każdy bank ocenia je według własnych, wewnętrznych wytycznych.

Zabezpieczenie kredytu

Bank ocenia możliwość zabezpieczenia się na proponowanej przez Ciebie nieruchomości. Istotne cechy to: wartość rynkowa, położenie (miasto, wieś), udział powierzchni komercyjnej, stan techniczny, łatwa zbywalność.

Historia kredytowa

Wszystkie banki korzystają ze specjalnie w tym celu stworzonej bazy danych kredytobiorców, pod nazwą Biuro Informacji Kredytowej. Każdy Bank korzysta z raportu BIK w różnym stopniu. Niektóre akceptują spóźnienia nawet do 180 dni, inne nie akceptują nawet drobnych spóźnień. Jeśli nie jesteś pewien swojej historii – sprawdzimy ją dla Ciebie w trakcie spotkania.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyt hipoteczny to szczególny rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka w Księdze Wieczystej nieruchomości.
Jakie mogą być cele kredytu hipotecznego?

Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy to taki kredyt hipoteczny, którego przeznaczenie jest ściśle związane z zaspokojeniem celów mieszkaniowych kredytobiorcy. Mogą to być zakup mieszkania, zakup działki, zakup domu oraz wszystkie cele, jakie ma kredyt budowlano – hipoteczny.

Kredyt budowlano – hipoteczny

Ten rodzaj kredytu jest związany ściśle ze wznoszeniem, zmianą przeznaczenia i stanu nieruchomości, czyli budowa domu, zakup mieszkania w budowie, remont, modernizacja, przebudowa, rozbudowa, zmiana przeznaczenia nieruchomości na cele mieszkaniowe. Kredyt jest uruchamiany w transzach, finansując kolejne etapy inwestycji. Cena kredytu jest identyczna z ceną kredytu mieszkaniowego.

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy można rozumieć jako przeniesienie kredytu do innego banku albo zwrot nakładów poniesionych na cele mieszkaniowe.

Przeniesienie kredytu

Przeniesienie kredytu do innego banku ma sens tylko wtedy, jeżeli w efekcie uzyskamy korzystniejsze warunki cenowe i znacznie obniżymy raty kredytu. Koszt takiego przeniesienia ogranicza się zazwyczaj do zmiany wpisu hipoteki w Księdze Wieczystej (wykreślenie starego banku i wpisanie nowego).

Przy tej okazji pojawia się możliwość dobrania dodatkowej kwoty kredytu na dowolny cel albo spłaty innych zobowiązań, o ile pozwoli na to wartość zabezpieczenia. Refinansowaniu podlegają zarówno kredyty złotówkowe jak i kredyty walutowe.

Zajrzyj do swojej umowy kredytowej i sprawdź warunki swojego kredytu. Jeśli wyśesz nam dane: wysokość marży, waluta kredytu oraz wysokość opłaty za wcześniejszą spłatę w obecnym banku to porównamy warunki Twojego kredytu z aktualnie dostępnymi. Ciebie nic to nie kosztuje, a możesz zaoszczędzić swoje pieniądze.

Zwrot nakładów na cele mieszkaniowe

W sytuacji, gdy potrzebujesz pieniędzy, a niedawno kupiłeś za gotówkę mieszkanie, działkę lub wykonałeś remont możesz się ubiegać o refinansowanie poniesionych kosztów.

Jaka jest z tego korzyść? Otóż, zamiast o wiele droższej pożyczki hipotecznej zaciągasz tańszy kredyt hipoteczny. W zależności od banku można refinansować koszty nawet do 6 lat wstecz!

Pożyczka hipoteczna

Pożyczka hipoteczna to najtańszy sposób uzyskania środków na dowolny cel. Musimy pamiętać, że pożyczka hipoteczna wymaga zabezpieczenia w postaci hipoteki w Księdze Wieczystej nieruchomości. Niestety oprocentowanie pożyczki jest nieznacznie wyższe od oprocentowania kredytu mieszkaniowego.

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest najlepszym sposobem na obniżenie wysokości sumy rat wszystkich spłacanych zobowiązań. Jeśli masz możliwość zabezpieczenia hipotecznego spłać wszystkie swoje kredyty i zamień je w jeden – hipoteczny kredyt konsolidacyjny.

Jakie zobowiązania możesz spłacić?

 • kredyt mieszkaniowy,
 • kredyt konsolidacyjny,
 • pożyczka hipoteczna,
 • kredyt gotówkowy,
 • kredyt samochodowy,
 • kredyt konsumpcyjny,
 • karta kredytowa,
 • limit kredytowy.

Jakich zobowiązań nie możesz spłacić?

 • kredyty zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • zobowiązań wobec osób prywatnych,
 • zobowiązań osób trzecich.

Koszty kredytów hipotecznych

Już wiesz na co można przeznaczyć kredyt hipoteczny. Teraz, poza ceną zakupu, warto podliczyć dodatkowe koszty związane z transakcją. To oczywiste – na wszystko musi wystarczyć! Jakie to są koszty?

Koszty bankowe

Do nich zalicza się wszystkie koszty związane bezpośrednio z udzieleniem kredytu. Główne z nich to:

 • prowizja bankowa – jednorazowa opłata za udzielenie kredytu. Czasami banki nazywają prowizję opłatą za rozpatrzenie wniosku kredytowego,
 • obowiązkowe ubezpieczenia – często zdarza się, że zamiast prowizji, którą reklamuje się, że jest zero, banki wprowadzają obowiązkowe ubezpieczenie od czegośtam,
 • opłata za prowadzenie rachunku, czyli comiesięczny dodatek do raty,
 • ubezpieczenie brakującego wkładu własnego – jak sama nazwa wskazuje, ale oznacza to niestety kolejny koszt,
 • ubezpieczenie pomostowe – do czasu wpisu hipoteki do księgi wieczystej płacimy za ubezpieczenie transakcji,
 • wycena nieruchomości – niektóre banki wymagają wyceny, sporządzonej przez rzeczoznawcę.

Koszty około kredytowe

Do tych kosztów zalicza się:

 • opłata notarialna – czyli opłata za sporządzenie aktu notarialnego. Notariusz, przy przeniesieniu własności na rynku wtórnym ma obowiązek pobrać
 • podatek PCC – w wysokości 2% wartości transakcji,
 • koszt wpisu hipoteki do księgi wieczystej – niby nic ale to kolejne 200 złotych,
 • podatek PPC3 – podatek od czynności wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej – 17 złotych,
 • przeprowadzka,
 • dodatkowe meble, wyposażenie, remont…

Na szczęście nie musisz się tego wszystkiego uczyć.

Napisz do nas, oddzwonimy.