SzSzW odpowiedzi na często powtarzające się pytania dziś zajmiemy się tematem BIK. Co to jest Raport BIK? Zadaniem Biura Informacji Kredytowej jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących zobowiązań klientów banków i SKOK-ów. W bazie danych BIK są rejestrowane wszystkie zobowiązania klientów (także poręczenia) i terminowość spłat każdej raty. Banki standardowo wykorzystują raport BIK jako jeden z elementów wspomagających podejmowanie decyzji kredytowych, określający wiarygodność kredytobiorcy. […]

czytaj dalej