Mieszkanie dla Młodych – rządowy program wsparcia zakupu pierwszego mieszkania

doradca kredytowy, kredyty hipoteczne

Mieszkanie dla MłodychCzekając na wejście w życie programu Mieszkanie dla Młodych warto poznać jego zasady i odpowiedzieć sobie na wiele nurtujących pytań. Zacznijmy:

Kto może skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych?

Program jest przeznaczony dla osób kupujących swoją pierwszą nieruchomość na kredyt hipoteczny, które w roku kalendarzowym nie ukończyły 35 roku życia. W przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego współmałżonka. Jeśli jeden ze współmałżonków posiadał w przeszłości mieszkanie – niestety oboje nie mogą wziąć udziału w programie. Wyjątkiem jest drobny udział w nieruchomości nabyty np. na drodze spadku lub darowizny.

Program ma formę wkładu dopłaty do zakupu nieruchomości, dotyczy wyłącznie rynku pierwotnego. Zobacz szczegóły.

Program Mieszkanie Dla Młodych – szczegóły

MdM polega na jednorazowej dopłacie do kredytu, a nie jak w RnS dopłacie do oprocentowania. Technicznie jest tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt, pomniejsza kwotę naszego kredytu o sumę dofinansowania, czyli zmniejsza nasz dług.

Jaka jest wysokość dopłat:

– bezdzietne małżeństwa i single – 10% wartości kupowanej nieruchomości,

– małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci –  15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła złożyć wniosek o kolejne 5% dopłaty. Dopłata ma wtedy charakter jednorazowej spłaty części kredytu.

Limity powierzchni i cen nieruchomości

W przypadku zakupu mieszkania limit powierzchni wynosi 75 m² powierzchni użytkowej, a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci 85 m². Dla domów jednorodzinnych limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², natomiast gdy nabywca wychowuje  troje lub więcej dzieci – 110 m².

Obowiązują także limity cen 1 m² powierzchni użytkowej kupowanej nieruchomości. Limity są określone osobno dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami oraz pozostałych miejscowości w danym województwie.

Warunki dodatkowe udziału w programie MdM

  • kredyt może być zaciągany w banku, który ma podpisaną umowę z BGK,
  • jedyną walutą kredytu są PLN,
  • maksymalny wkład własny – 50%,
  • minimalny okres kredytu – 15 lat,
  • do kredytu mogą przystąpić również zstępni i wstępni , rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Czy dopłata jest bezzwrotna?

Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy uczestnik  programu sprzeda nieruchomość nabytą w ramach programu, wynajmie lub ją użyczy, zmieni sposób jej użytkowania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych, uzyska prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny), wtedy powinien zwrócić kwotę dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca okresu 5-ciu lat.

Czy można skredytować wykończenie lokalu w programie MdM?

Niestety nie. Celem programu jest objęty wyłącznie zakup powierzchni mieszkalnej. Tak więc wykończenie lokalu czy zakup garażu lub miejsca garażowego jest możliwe do skredytowania, ale za pomocą drugiego kredytu hipotecznego – już po uruchomieniu kredytu MdM i akcie notarialnym.

Pełną treść ustawy znajdziecie tutaj

Chętnie odpowiem na wszelkie dodatkowe pytania.

Piotr Wróbel

Doradca kredytowy Warszawa

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Masz pytania? Napisz do nas, a oddzwonimy.